ZENDANTENNE

Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Aannemer usageNote TO DO comment label Aannemer isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Organization type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antenneaanpassing usageNote TO DO comment label Antenneaanpassing isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennetechnologie usageNote TO DO comment label Antennetechnologie isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennetype usageNote TO DO comment label Antennetype isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennewinstverlies usageNote TO DO comment label Antennewinstverlies isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Conformiteitsattest usageNote TO DO comment Vooraleer een antenne-eigenaar zendantennes in gebruik mag nemen, moet hij een conformiteitsattest krijgen van de Vlaamse overheid. Om dat aan te vragen moet de antenne-eigenaar een technisch dossier opmaken. Dat bevat de technische eigenschappen van de antennes zoals zendvermogen en de kenmerken van de omgeving zoals de hoogte van de gebouwen in de buurt van de antennes. Daarmee toont de antenne-eigenaar aan dat de antennes de norm respecteren. De Vlaamse overheid controleert vervolgens het technisch dossier. Als het dossier in orde is, bezorgt de Vlaamse overheid het conformiteitsattest aan de antenne-eigenaar en tegelijk ook aan de gemeente waar de antenne gelegen is. label Conformiteitsattest isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/dossier#Besluit type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#DempendeMaatregel usageNote Dit is één van de mogelijk te nemen acties waarmee de invloed van straling door een zendantenne op een gecontroleerde ruimte kan worden beïnvloed. comment Het nemen van een dempende maatregel waarbij gebruik gemaakt wordt van een dempend materiaal met een bepaalde frequentie-afhankelijke dempingsfactor label Dempende maatregel isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Agent type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Demping usageNote TO DO comment label Demping isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Dempingsfactor usageNote TO DO comment label Dempingsfactor isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#GecontroleerdeRuimte usageNote TO DO comment label Gecontroleerde Ruimte isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#GedempteStraling usageNote Straling die het resultaat is van ongedempte straling van de antenne, gemodifieerd door de dempende maatregel comment label Gedempte Straling isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity subClassOf https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Straling type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Goedkeuren usageNote Het verlenen van een conformiteitsattest op een bepaald tijdstip. Vanaf dan is het conformiteitsattest geldig. comment label Goedkeuren van een conformiteitsattest isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Intrekken usageNote Het intrekken van een conformiteitsattest op een bepaald tijdstip. Vanaf dan is het conformiteitsattest niet meer geldig. comment label Intrekken van een conformiteitsattest isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Operator usageNote TO DO comment label Operator isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Agent type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Site usageNote TO DO comment label Site isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Stralen usageNote TO DO comment label Stralen isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Straling usageNote TO DO comment label Straling isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Zendantenne usageNote TO DO comment label Zendantenne isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne subClassOf http://dbpedia.org/ontology/Device subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Agent type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#antennetechnologie usageNote TO DO comment TO DO label antennetechnologie isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennetechnologie domain https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Zendantenne type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#antennetype usageNote Een antenne verwijst naar haar eigenschappen comment TO DO label antennetype isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennetype domain https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Zendantenne subPropertyOf http://www.w3.org/ns/prov#wasInfluencedBy type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#antennewinstverlies usageNote TO DO comment TO DO label antennewinstverlies isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennewinstverlies domain https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennetype type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#basishoogte usageNote bvb een gebouw heeft als basis 0 en als hoogte 8, maar daar bovenop is een dakterras, dat wordt dan een vrije 3D ruimte met als basis 8 en als hoogte bvb 2,40 m en in die 3D ruimte moet dan ook de binnennorm afgechecked worden omdat daar een terras is. comment De hoogte van het grondvlak label Basis isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#Waarde subPropertyOf https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/waarde#hoogte type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#contactpersoon usageNote TO DO comment TO DO label contactpersoon isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/ns/person#Person type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#dempendMateriaal usageNote TO DO comment label dempend materiaal isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#gedempteStraling comment label gedempte straling isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#GedempteStraling domain https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Demping subPropertyOf http://www.w3.org/ns/prov#generated type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#isAntennewinstverliesVan usageNote TO DO comment TO DO label is antennewinstverlies van isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennetype domain https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Antennewinstverlies type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#ligt_binnen_de_maximale_invloedsfeer_van usageNote TO DO comment TO DO label ligt binnen de maximale invloedsfeer van isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Zendantenne domain https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#GecontroleerdeRuimte subPropertyOf http://www.w3.org/ns/prov#wasInfluencedBy type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#niscode usageNote TO DO comment TO DO label niscode range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#normtype usageNote TO DO comment TO DO label normtype range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#oorspronkelijkeStraling comment label oorspronkelijke straling isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Straling domain https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Demping subPropertyOf http://www.w3.org/ns/prov#used type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#rekenmethode usageNote TO DO comment TO DO label rekenmethode range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#status usageNote TO DO comment TO DO label status range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#stralingstype usageNote TO DO comment TO DO label stralingstype isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#werdUitgevoerdDoor usageNote legt een relatie tussen de activiteit Demping en de maatregel die de demping van de straling verwezenlijkt comment legt een relatie tussen de activiteit Demping en de maatregel die de demping van de straling verwezenlijkt label werd uitgevoerd door range https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#DempendeMaatregel domain https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#Demping subPropertyOf http://www.w3.org/ns/prov#wasAssociatedWith type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#basis usageNote TO DO comment TO DO label basis isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#elektrischetilt usageNote TO DO comment TO DO label elektrische tilt seeAlso http://dbpedia.org/resource/Azimuth isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#grb_oidn comment TO DO label grb oidn isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#grb_uidn comment TO DO label grb uidn isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#grootAntennetype comment De kostprijs van het dossier is label groot Antennetype isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#publiekzichtbaar comment label publiek zichtbaar isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#vlakwinstverlies comment TO DO label vlakwinstverlies isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne#winst comment In electromagnetics, an antenna's power gain or simply gain is a key performance number which combines the antenna's directivity and electrical efficiency. As a transmitting antenna, the gain describes how well the antenna converts input power into radio waves headed in a specified direction. As a receiving antenna, the gain describes how well the antenna converts radio waves arriving from a specified direction into electrical power. When no direction is specified, "gain" is understood to refer to the peak value of the gain. A plot of the gain as a function of direction is called the radiation pattern. Antenna gain is usually defined as the ratio of the power produced by the antenna from a far-field source on the antenna's beam axis to the power produced by a hypothetical lossless isotropic antenna, which is equally sensitive to signals from all directions. Usually this ratio is expressed in decibels, and these units are referred to as "decibels-isotropic" (dBi). An alternative definition compares the antenna to the power received by a lossless half-wave dipole antenna, in which case the units are written as dBd. Since a lossless dipole antenna has a gain of 2.15 dBi, the relation between these units is: gain in dBd = gain in dBi − 2.15. For a given frequency, the antenna's effective area is proportional to the power gain. An antenna's effective length is proportional to the square root of the antenna's gain for a particular frequency and radiation resistance. Due to reciprocity, the gain of any antenna when receiving is equal to its gain when transmitting. Directive gain or directivity is a different measure which does not take an antenna's electrical efficiency into account. This term is sometimes more relevant in the case of a receiving antenna where one is concerned mainly with the ability of an antenna to receive signals from one direction while rejecting interfering signals coming from a different direction. label Antenne winst label Antenna gain seeAlso http://dbpedia.org/page/Antenna_gain isDefinedBy https://data.zendantennes.omgeving.vlaanderen.be/ns/zendantenne range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty